DE VERENIGING


J.A.T. vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en werd opgericht in 2001.

In muziekscholen, muziekacademies en conservatoria sluimeren muzikale talenten die wachten op mogelijkheden om zich te ontplooien en aan de buitenwereld te tonen. De specifieke doelstelling van J.A.T. is dan ook "jonge muzikale talenten helpen doorgroeien naar gedegen professionele muziekbeoefenaars".

Alle disciplines komen aan bod: piano, viool, cello, harp, klarinet, dwarsfluit, koperinstrumenten, orgel, vocale muziek, slagwerk, enz.

De werking van J.A.T. om haar doelstellingen te realiseren is meervoudig

Op de eerste plaats opsporen van jong muzikaal talent: binnen de Raad van Bestuur houden enkele personen met de nodige muzikale kennis zich bezig met de opvolging van in het oog springende prestaties van jonge musici. Verder prospectie gebeurt op door andere organisaties georganiseerde auditieproven, optredens, via bevraging bij de instellingen voor muziekopleiding en tenslotte via eigen audities bij de jonge musici.

Ten tweede: podiumkansen bieden aan de geselecteerde muzikanten. Dit is de kernopdracht van de vereniging. Voor jonge, toekomstige beroepsmuzikanten is podiumervaring van het allergrootste belang.

Tot slot staat JAT ook voor morele en financiŽle ondersteuning. Niet alleen aanmoediging, waardering is zeer welkom voor deze jonge talenten. De financiŽle inspanningen van de ouders zijn niet gering en J.A.T. wil dan ook geldelijke ondersteuning verlenen voor bvb deelname aan masterclasses die zowat doorheen heel Europa worden georganiseerd. Daartoe verleent J.A.T. beurzen van 500 euro aan de door de Raad van Bestuur gekozen laureaat.

In principe worden er jaarlijks 7 concerten georganiseerd, meestal in de concertzaal van het conservatorium van Hasselt.


terug naar hoofdmenu