DE VERENIGING


J(ong) A(rtsitiek) T(alent), kortweg J.A.T. vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk en werd opgericht in 2001.

In academies en conservatoria voor Muziek, Woord en Dans sluimeren muzikale talenten die wachten op mogelijkheden om zich te ontplooien en aan de buitenwereld te tonen. De specifieke doelstelling van J.A.T. is dan ook "jonge muzikale talenten helpen doorgroeien naar gedegen professionele muziekbeoefenaars".

Alle instrumentale en vocale disciplines komen aan bod: dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, fagot, alle koperinstrumenten, harp, piano, klavecimbel, orgel, percussie, (alt)viool, cello, contrabas, zang, enz.

De werking van J.A.T. om haar doelstellingen te realiseren is meervoudig.

Op de eerste plaats opsporen van jong muzikaal talent: binnen de Raad van Bestuur houden enkele personen met de nodige muzikale kennis zich bezig met de opvolging van in het oog springende prestaties van jonge musici. Verdere prospectie vindt plaats tijdens door andere organisaties ingerichte auditieproeven, optredens, via bevraging bij zowel DKO instellingen als kunsthogescholen en tenslotte via eigen audities bij de jonge musici.

Ten tweede: podiumkansen bieden aan de geselecteerde muzikanten. Dit is de kernopdracht van de vereniging. Voor jonge, toekomstige beroepsmusici is podiumervaring van het allergrootste belang.

Tot slot staat JAT ook voor morele en financiŽle ondersteuning. Niet alleen aanmoediging, waardering is zeer welkom voor deze jonge talenten. De financiŽle inspanningen van de ouders zijn niet gering en J.A.T. wil dan ook geldelijke ondersteuning verlenen voor bvb deelname aan masterclasses die zowat doorheen heel Europa worden georganiseerd. Daartoe verleent J.A.T. beurzen van 500 euro aan de door de Raad van Bestuur gekozen laureaat.

In principe worden er jaarlijks 6 ŗ 7 concerten georganiseerd, meestal in het prachtige auditorium van het conservatorium van Hasselt, telkens op de 3de zondag van de maanden september tot en met april.

Op 24 mei 2022 namen we afscheid van onze ere-voorzitter Liliane BeliŽn-Nivelle.

Afscheidsrede door Ludo Hulshagen


terug naar hoofdmenu